Contact Us

Company headquarter address:
 
A.I.R. spol. s r.o. Bankové spojenie: Email: projekcia@air-air.sk
Nová 327/155 Československá obchodná banka, a.s.                    web: www.air-air.sk
900 31 Stupava Michalská 18 Tel.: 00421 911 095 704
IČO: 36 831 883 815 63 Bratislava  
DIČ: 20 224 555 12 account number: 4008898650/7500  
     
Zapísaná v obchodnom registri                        
Okresného súdu Bratislava I    
Oddiel: Sro    
Vložka číslo: 47868/B